EURO 6 влекачи

Собствен сервиз

Banner
Фирмата е една бързо развиваща се транспортна компания в България и Европа. Постоянно поддържаното високо качество и безупречни услуги са основите на нейната репутация - вече повече от 29 години.

Основана е през 1990 година в гр. Пловдив. Персоналът, назначен на работа във фирмата, притежава висока квалификация и дългогодишен опит в областта. С голямата енергия и професионализъм, вложени в предлаганите услуги, фирмата гарантира успешен старт и утвърждаване в европейския бизнес.
“Петко Ангелов БГ” ЕООД е стабилна европейска фирма с традиции в миналото, достойно настояще и отворена към бъдещето!
С професионализъм и грижа за клиентите се предоставят качествени транспортни и спедиторски услуги и условия за повишаване на икономическия статус. Работи се с високи технологии в модерна, многофункционална среда, където нищо по-малко от най-доброто не е достатъчно добро за Клиента! Достойни европейци се обслужват модерно, професионално и качествено във всяка точка на континента.

 

 
 
9001
18001
9001
14001
18001
 
Петко Ангелов БГ ЕООД пази Вашите лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Вижте повече в Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни